###
 
     
 

BANKE U FEDERACIJI BiH
Lista sadrži, po abecednom redu, imena banaka koje trenutno imaju dozvolu za rad izdatu od Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Crvenim križićem označene su banke pod privremenom upravom.

 
 

 
 
  BOR Banka d.d. Sarajevo
  Bosna Bank International d.d. Sarajevo
  FIMA banka DD
pdficon Hercegovačka banka d.d. Mostar
  Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar
  Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
  Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica
  Komercijalno-investiciona banka d.d. V.Kladuša
  NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
  POSTBANK BH DD
  Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
  ProCredit Bank Sarajevo
  Raiffeisen Bank d.d. BiH
  Razvojna banka Federacije BiH
  Sparkasse Bank dd
  Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo
pdficon Una banka dd Bihać
  UniCredit Bank d.d. Mostar
  Union banka d.d. Sarajevo
  Vakufska banka d.d. Sarajevo
  Volksbank BH d.d.

 
     
 
TENDERSKA DOKUMENTACIJA za nabavku uredskog namještaja
(Administratorski naziv 18.03.2010.)
 
 
Tender za nabavku video - konferencijskog sistema
(Ured FBA za informisanje 25.01.2010.)
 
 
Javni poziv UNA banke d.d. Bihać za dokapitalizaciju ili pripajanje ili prodaju imovine banke
(Ured FBA za informisanje 01.12.2009.)
 
 
  ©2004 FBA BiH,
priredio
Team Consulting