FBA

Obavijest o objavi Metodologije za nadzorno testiranje otpornosti na stres sa pratećim obrascima i uputama
Ured FBA za informisanje | 13.03.2023

Agencija za bankarstvo Federacije BiH je objavila Metodologiju za nadzorno testiranje otpornosti na stres (horizont testiranja 2023. - 2025. godina), obrasce koje će banke koristiti prilikom provođenja nadzornog testiranja otpornosti na stres u 2023. godini i Upute za popunjavanje obrazaca za nadzorno testiranje otpornosti na stres. Naprijed navedeni dokumenti su objavljeni u okviru rubrike „Novi regulatorni okvir/Odluke, uputstva, smjernice i izvještaji/Metodologija nadzornog testiranja otpornosti na stres“. Metodologija i obrasci pokrivaju sve relevantne rizike kojima su banke izložene. Makroekonomske pretpostavke za osnovni i stresni scenario su razvijene od strane Centralne Banke BiH, Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Rezultati provedenog nadzornog testiranja otpornosti na stres neće dovesti do uvećanih kapitalnih zahtjeva za banke, ali će biti kvalitativno razmatrani kod procjene adekvatnosti kapitala u postupku supervizorskog pregleda i procjene banke (SREP).