FBA

Obavijest o objavi preliminarnih podataka o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 30.09.2023.godine
Ured FBA za informisanje | 13.11.2023

U okviru rubrike "Publikacije " objavljeni su preliminarni podaci o poslovanju subjekata bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 30.09.2023. godine. Preliminarni podaci su dostupni s ciljem pravovremene informisanosti javnosti, medija i drugih korisnika o osnovnim pokazateljima poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH. Konačni podaci objavit će se u rubrici „Publikacije“ u okviru Informacije o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH na kvartalnom novu, sa stanjem na izvještajni datum.