FBA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/19)
Ured za informisanje | 01.07.2019

Preuzmite dokument u PDF formatu