FBA

Odluka o procjeni ispunjavanja uslova za članove nadzornog odbora i uprave banke
("Službene novine Federacije BiH", br.90/17)
Ured FBA za informisanje | 29.11.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu