FBA

Odluke o izboru/poništenju postupaka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
15.04.2024 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba
11.01.2024 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
26.05.2023 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
29.06.2022 | Ured FBA za informisanje
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke roba
24.01.2022 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova
13.01.2022 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
09.08.2021 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
03.06.2021 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba
11.05.2021 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
10.05.2021 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
28.12.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju odluke
05.10.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
14.09.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju javne nabavke usluga
03.09.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
20.08.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
03.07.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
05.06.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
21.04.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluku o poništenju postupka javne nabavke roba
19.02.2020 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba
31.12.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
21.12.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
20.11.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
09.11.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
02.11.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka nabavke usluga
02.11.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluku o poništenju postupka javne nabavke
17.10.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
21.05.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
17.04.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o odabiru idjenog rješenja vizuelnog identiteta
29.03.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
03.01.2018 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
28.11.2017 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
28.11.2017 | Ured FBA za informisanje
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
13.10.2017 | Ured FBA za informisanje
//fix