FBA

Forma za podnošenje prigovora(uz obrazac, dostaviti punomoć za zastupanje)

Klikinite ili prevucite datoteku ovjde
(moguć upload više datoteka istovremeno)

Polja označena sa (*) su obavezna bez kojih se prigovor ne može poslati.

Napomena: korisnik uz prigovor treba da priloži:
  • prigovor koji je korisnik prethodno podnio davaocu usluge;
  • odgovor davaoca usluge na prigovor korisnika, ako je dostavljen korisniku;
  • fotokopiju ugovora zaključenog sa davaocem usluge na čije postupanje korisnik prigovara, ako je to moguće;
  • fotokopiju drugih isprava u vezi sa uslovima korištenja finansijske usluge povodom koje je nastao sporni odnos, ako je to moguće;
  • i druge raspoložive dokaze kojima se mogu potkrijepiti navodi iz prigovora i činjenično stanje opisano u obavještenju odnosno prigovoru.
Napomena: Dokumentacija uz prigovor može se podnijeti u fotokopiji koja ne mora da bude ovjerena.
Napomena: Prigovor Agenciji može se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana prijema odgovora davaoca usluge ili od isteka roka od 30 dana propisanog za odgovor davaoca usluge.
Napomena: Postupak je besplatan.

Ombudsmen za bankarski sistem FBiH, Zmaja od Bosne 47 B, 71000 Sarajevo; Telefon:+387 33 721 400; Fax: +387 33 668 811; E-mail: ombudsmen@fba.ba