FBA

Novosti

29.05.2023 | Ured FBA za informisanje | Info

Obavještenje o potpisivanju Memoranduma o saradnji

10.05.2023 | Ured FBA za informisanje | Info

Saopštenje za javnost

07.03.2023 | Ured FBA za informisanje | Info

Obavijest

16.03.2022 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Obavijest o javnoj raspravi

28.02.2022 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

EMB supports

24.01.2022 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Obavijest

02.12.2021 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Održan Banking&Finance Forum "Inicijative za digitalnu budućnost"

04.12.2020 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Finansijska edukacija građana: Posebne mjere tokom COVID 19

21.10.2020 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Šta trebam znati o vrstama kamata

21.10.2020 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Šta trebam znati o osiguranjima i osiguranju kredita

21.10.2020 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Šta trebam znati o platnim karticama

21.10.2020 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Šta trebam znati o kreditima

21.10.2020 | Ured FBA za informisanje | Kategorija

Kada kontaktirati Ombudsmena za bankarski sistem?

26.03.2020 | Ured FBA za informisanje | Info

Dodatno pojašnjenje objavljenih saopštenja za javnost

23.03.2020 | Ured FBA za informisanje | Novosti

Saopštenje za javnost

28.11.2019 | Ured za informisanje | Info

Održana finansijska edukacija za studente u Tuzli

24.04.2019 | Ured FBA za informisanje | Novosti

Obavijest o primjeni smjernica ILAAP-a i ICAAP-a u banci

05.12.2018 | Ured FBA za informisanje | Info

Kako biti odgovoran korisnik finansijskih usluga?

28.11.2018 | Ured FBA za informisanje | Info

Obavijest o nacrtima podzakonskih akata

16.11.2018 | Ured FBA za informisanje | Info

Direktor FBA učestvovao u raspravi o BiH u Kongresu SAD-a

13.11.2018 | Ured FBA za informisanje | Info

Obavijest za banke u F BiH

08.11.2018 | Ured FBA za informisanje | Info

Edukativne radionice finansijske pismenosti srednjoškolaca

19.07.2018 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija za građane u vezi sa promjenjivom kamatnom stopom

04.12.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o lizing sistemu Federacije BiH 30.09.2017.

04.12.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o bankarskom sistemu Federacije BiH 30.09.2017.

04.12.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH 30.09.2017.

07.09.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH 30.06.2017.

07.09.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o bankarskom sistemu Federacije BiH 30.06.2017.

07.09.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o leasing sistemu Federacije BiH 30.06.2017.

05.06.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH 31.03.2017

05.06.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o leasing sistemu Federacije BiH 31.03.2017

29.05.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o bankarskom sistemu Federacije BiH 31.03.2017

16.05.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija za građane u vezi sa promjenljivom kamatnom stopom

14.04.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH za 2016. godinu

14.04.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Informacija o bankarskom sistemu Federacije BiH za 2016. godinu

16.02.2017 | Ured FBA za informisanje | Info

Odluka o usvajanju Plana integriteta

21.09.2016 | Ured FBA za informisanje | Info

Agencija za bankarstvo F BiH domaćin "SREP" seminara

08.07.2016 | Ured FBA za informisanje | Info

Oglas o prodaji poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru

31.03.2016 | Ured FBA za informisanje | Info

Lizing sektor Federacije BiH u 2015. godini

31.03.2016 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor Federacije BiH u 2015. godini

31.03.2016 | Ured FBA za informisanje | Info

Mikrokreditni sektor Federacije BiH u 2015. godini

10.12.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga opsluživanja

10.12.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku zdravstvenih usluga

11.11.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Memorandum o saradnji

20.10.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Nabavka pravnih usluga

09.09.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Obavještenje o promjeni poslovne adrese

03.09.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Ugovor o nabavci uredskog namještaja i polica za arhivu

21.08.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Ugovor o nabavci informatičke opreme

20.08.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Ugovor o nabavci aktivne mrežne opreme

20.08.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Ugovor o nabavci pasivne mrežne opreme

30.07.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Obavijest o propisima u pripremi

08.07.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Ugovor o nabavi softverskog osiguranja

01.07.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Ugovor o nabavci opreme - UNILAB d.o.o. Sarajevo

01.07.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Ugovor o nabavci usluga preseljenja - MOVE ONE d.o.o. Sarajevo

01.07.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Ugovor o nabavci opreme - EFEKT KOMERC DIZAJN d.o.o. Sarajevo

24.06.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Tenderska dokumentacija - Nabavka usluga hotelskog smještaja

04.06.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Lizing sektor Federacije BiH u prvom kvartalu 2015. godine

04.06.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Tenderska dokumentacija - Nabavka mrežne opreme

03.06.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor Federacije BiH u prvom kvartalu 2015. godine

14.05.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Odluka o poništavanju javne nabavke sportske opreme

07.05.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.04.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Mikrokreditni sektor Federacije BiH u 2014. godini

03.04.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Lizing sektor Federacije BiH u 2014. godini

01.04.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor Federacije BiH u 2014. godini

13.03.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke

27.02.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Plan nabavki za 2015. godinu

16.01.2015 | Ured FBA za informisanje | Info

Saopštenje za javnost povodom rasta kursa švicarskog franka

10.12.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor Federacije BiH u trećem kvartalu 2014. godine

09.10.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Saopštenje za javnost

08.09.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Lizing sektor Federacije BiH u prvoj polovini tekuće godine

04.09.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor Federacije BiH u prvoj polovini tekuće godine

06.08.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

FSAP - Smjernice za bottom-up stres test

03.06.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Lizing sektor Federacije BiH u prvom kvartalu 2014.godine

02.06.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor Federacije BiH u prvom kvartalu 2014.godine

21.05.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Instrukcija za postupanje MKO u vezi elementarnih nepogoda

19.05.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Obavijest

19.03.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Inovirani koncept regulatornog kapitala u BiH

03.03.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Saopštenje

24.02.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Demant na izjave predsjednika Udruženja "Švicarac"

06.02.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Reagovanje FBA na objave lista "Dnevni avaz"

04.02.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Saopštenje za javnost

04.02.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Saopštenje za javnost

06.01.2014 | Ured FBA za informisanje | Info

Produženje mjera za reprogram kreditnih obaveza u 2014.godini

13.12.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Reagovanje na saopštenje predsjednika UO FBA

11.10.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Oduzeta dozvola za rad lizing društvu Euroleasing d.d. Mostar

26.09.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Održan sastanak sa predstavnicima BRSA-e

16.09.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Lizing sektor F BiH u prvoj polovini 2013.godine

16.09.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor F BiH u prvoj polovini 2013.godine

16.09.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Mikrokreditni sektor F BiH u prvoj polovini 2013.godine

07.08.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Obavijest o objavljenim Odlukama

10.06.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Lizing sektor Federacije BiH u prvom kvartalu 2013.godine

10.06.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor Federacije BiH u prvom kvartalu 2013.godine

19.04.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za kupovinu poslovnog objekta/ prostora

05.04.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Mikrokreditni sektor Federacije BiH u 2012.godini

05.04.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Bankarski sektor Federacije BiH u 2012.godini

05.04.2013 | Ured FBA za informisanje | Info

Lizing sektor Federacije BiH u 2012.godini

24.10.2012 | Ured FBA za informisanje | Info

Održani sastanci s upravama lizing društava

12.07.2012 | Ured FBA za informisanje | Info

Ukinuta dozvola za rad Hercegovačke banke d.d. Mostar

10.07.2012 | Ured FBA za informisanje | Info

Primjena instrukcija za formiranje regulatornih RKG

28.05.2012 | Ured FBA za informisanje | Info

Pojašnjenja i tumačenja – IT regulativa

11.04.2011 | Ured FBA za informisanje | Info

Susret bankarskih supervizora iz centralne i istočne Evrope

17.02.2011 | Ured FBA za informisanje | Info

Javni poziv za dokapitalizaciju Postbank BH d.d. Sarajevo

09.12.2010 | Ured FBA za informisanje | Info

Saopćenje za javnost Una banka

18.03.2010 | Ured FBA za informisanje | Info

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za nabavku uredskog namještaja

25.01.2010 | Ured FBA za informisanje | Info

Tender za nabavku video - konferencijskog sistema

16.07.2009 | Ured FBA za informisanje | Info

ABS banka promijenila ime u Sparkasse Bank d.d.

01.07.2009 | Ured FBA za informisanje | Info

Tenderska dokumentacija za odabir računarske opreme

12.06.2009 | Ured FBA za informisanje | Info

BiH -Turska: Bankarska supervizija - Memorandum o saradnji

10.06.2009 | Ured FBA za informisanje | Info

Odluka o privremenom reprogramu kreditnih obaveza građana

17.09.2008 | Ured FBA za informisanje | Info

Ukinuta privremena uprava u PBS-u

16.09.2008 | Ured FBA za informisanje | Info

Nadzor nad poslovanjem Razvojne banke FBiH

15.04.2008 | Ured FBA za informisanje | Info

HVB Central Profit Banci pripojena UniCredit Zagrebačkoj banci

11.11.2006 | Ured FBA za informisanje | Info

Erste banka ulazi na tržište BiH

11.11.2006 | Ured FBA za informisanje | Info

Vlada FBiH: Prihvaćena ponuda za Hercegovačku banku

10.11.2006 | Ured FBA za informisanje | Info

Verificiranje stare devizne štednje: Produženi rokovi

09.11.2006 | Ured FBA za informisanje | Info

Okrugli sto o medijaciji u finansijama

07.11.2006 | Ured FBA za informisanje | Info

UniCredit Zagrebačka banka: Prihvat American Express kartica

03.11.2006 | Ured FBA za informisanje | Info

Vlada FBiH: O poslovanju Investicijske banke Federacije BiH

02.11.2006 | Ured FBA za informisanje | Info

Ukinuta dozvola za rad Ljubljanske banke

16.11.2004 | Ured FBA za informisanje | Info

Ukinuta dozvola za rad Gospodarske banke Mostar

09.11.2004 | Ured FBA za informisanje | Info

Štednja - dvije milijarde KM!

12.08.2004 | Ured FBA za informisanje | Info

AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBiH štednja 1,86 milijardi KM