FBA

Agencija za bankarstvo FBiH nagradila studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za uspjeh na međunarodnom takmičenju “Probanker Competition”
Ured FBA za informisanje | 17.05.2018

Direktor Mahmuzić sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Agencija za bankarstvo Federacije BiH uručila je danas prigodne nagrade studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, za osvojeno treće mjesto na međunarodnom takmičenju o upravljanju banaka. Nagrađeni tim od odabrana četiri studenta Ekonomskog fakulteta činili su: Anes Torlaković, Hana Hadžić, Emir Ademović i Damir Marilović, uz mentorstvo prof. dr Velida Efendića i asistenciju koordinatora na Bank Game simulaciji, asistenta na fakultetu, Anesa Prentića, koji je također nagrađen. Na ovom, izuzetno jakom svjetskom takmičenju, prva dva mjesta osvojili su Hofstra University New York i University of Massachusetts iz SAD.

“Sretan sam što smo na ovaj način podržali studente koji su se svojim znanjem, radom i voljom, uspjeli naći među prva tri tima na ovako prestižnom takmičenju. Koristim priliku i da im, u ime Agencije, čestitam i zaželim mnogo uspjeha u daljem učenju”, kazao je direktor Agencije za bankarstvo FBiHJasmin Mahmuzić.

Vođa tima Anes Torlaković je ovim povodom izjavio:

“U ime tima se želim zahvaliti Agenciji za bankarstvo FBiH i direktoru Mahmuziću što su prepoznali naš uspjeh. Uručenu nagradu ćemo posmatrati kao stimulans za naš daljnji rad. Bila nam je izuzetna čast, učestvovati na takmičenju ovog nivoa i pri tome pokazati teoretska i praktična znanja, stečena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Inovacije u nastavnim procesima su zaista neizbježne, a naš mentor, prof. Dr Velid Efendić, je uvođenjem bankarskih simulacija, pružio novu platformu za poboljšanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti bankarskog menadžmenta. Jako smo zadovoljni našim plasmanom i nadamo se da će naš fakultet u budućnosti postići još bolje rezultate."

Aktivnost Bank Game simulacija upravljanja bankama, uspješno se, već dugi niz godina, realizuje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Studenti u okviru predmeta “Bankarski menadžment”, imaju priliku da participiraju u simuliranju upravljanja bankama, a software im omogućava da u svom virtualnom okruženju donose adekvatne odluke, planiraju strategiju banke, analiziraju tržište i osjete bankarsko – menadžersko okruženje, u toku semestra kroz simuliranih 12 kvartala rada Banke. Današnjem prijemu su prisustvovali uvaženi gosti sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prodekan za finansije, prof.dr Meliha Bašić i prof.dr Velid Efendić, vanredni profesor sa katedre za finansije.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH će i dalje nastaviti podržavati projekte, koji su od značaja za postojeći bankarski sektor, kao i nagrađivati rad najboljih studenata.