FBA

Agencija za bankarstvo Federacije BiH, domaćin konferencije Grupe bankarskih supervizora Centralne i Istočne Evrope
Ured FBA za informisanje | 07.06.2023

 

Agencija za bankarstvo Federacije BiH, domaćin konferencije Grupe bankarskih supervizora Centralne i Istočne Evrope

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA) je domaćin 35. godišnje Konferencije “Grupe bankarskih supervizora iz Centralne i Istočne Europe (BSCEE). Gospodin Jasmin Mahmuzić, direktor FBA, je ujedno i predsjedavajući BSCEE Grupe. Konferencija se održava u Sarajevu u periodu od 7 do 9. juna 2023.godine. Najviši zvaničnici, bankarski supervizori iz 23 zemlje CESEE regiona će imati priliku da razgovaraju o ključnim temama koje se tiču bankarskih sistema zemalja regiona, kao i najznačajnijim regulatornim dešavanjima i iskustvima iz oblasti bankarske supervizije. Učešće na skupu imaju i međunarodni finansijski eksperti iz oblasti bankarske supervizije, uključujući i predstavnike Svjetske banke (FinSAC) i Bazelskog komiteta za bankarsku superviziju (BCBS). U fokusu će biti i saradnja i razmjena informacija između bankarskih supervizora regiona. BSCEE Grupa uspostavljena 1991.godine. Pored FBA i ABRS, članice su institucije nadležne za bankarsku superviziju iz Albanije, Armenije, Bjelorusije, Bugarske, Crne Gore, Češke, Estonije, Gruzije, Hrvatske, Mađarske, Kazahstana, Latvije, Litvanije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovačke, Turske i Ukrajine.

Poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu i u kontekstu organizacije i predsjedavanja ovom konferencijom ima potvrđeni status ekvivalentnosti regulatornog supervizorskog okvira od strane Europske komisije iz 2021.godine kada je objavljena provedbena odluka kojom se potvrđuje ekvivalencija supervizorskog i regulatornog okvira u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući stalnom jačanju supervizorskih kapaciteta, što rezultira i usklađenim regulatornim okvirom, Bosna i Hercegovina je u prilici dati podršku drugim regulatornim supervizorskim tijelima u regionu i šire, što uključuje i širok spektar profesionalnih supervizorskih iskustava koja su nastala u periodu od proteklih tri godine, od nastavka covid-krize do iznimno efikasnog prilagođavanja prilikama makroekonomskih poremećaja u protekloj godini.