FBA

Agencija za bankarstvo Federacije BiH uspostavlja razmjenu informacija o potencijalnim napadima na informacione sisteme banaka
Ured za informisanje | 14.10.2019

U cilju uspostave adekvatne zaštite informacionih sistema, dana 11. oktobra 2019. godine u prostorijama Agencije za bankarstvo Federacije BiH je održan zajednički sastanak sa svim Voditeljima sigurnosti informacionih sistema banaka u F BiH.  
Tema sastanka je pravovremena razmjena značajnih informacija o pojavama koje mogu ukazivati na pokušaje zloupotrebe informacionog sistema izvana ( pokušaji napada na informacione sisteme, na bankomate, sisteme kartičnog poslovanja, elektronskog bankarstva i slično).

Činjenica je da informacioni sistem nije više samo alat za podršku poslovanja banaka, on je prerastao u alat kojim se stvara i komparativna prednost banke, što kroz procese digitalizacije poslovnih procesa unutar banke, tako i kroz otvaranje novih kanala prema korisnicima i pružanja novih vrsta usluga, koje su uglavnom oslonjene na nove informacione tehnologije. Banke se sve više otvaraju prema vani, a što stvara veće mogućnosti ka zloupotrebi informacionih sistema izvana. 
Pravovremena razmjena informacija o mogućim cyber napadima je jedan od kritičnih faktora u uspostavi prevencije, detekcije i sprečavanju širenja eventualne nastale štete uzrokovane ovakvim napadima.

Agencija za bankarstvo F BiH će uspostavom pravovremene razmjene informacija u okviru bankarskog sektora F BiH, pomoći bankama u što efikasnijoj prevenciji zluopotrebe informacionih sistema banaka od napada izvana.