FBA

Bankarska konferencija 2018: Direktor Mahmuzić o izazovima promjena regulatornog okvira u finansijskoj industriji u BiH
Ured FBA za informisanje | 29.05.2018

Direktor Mahmuzić sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić, učestvovao je na Deloitte Bankarskoj konferenciji 2018. održanoj pod sloganom – Promjene ne mogu čekati. Kao jedan od panelista govorio je o izazovima promjena regulatornog okvira u finansijskoj industriji u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na implementaciju Bazela III i njegovim utjecajem na bankarstvo. Istaknuo je da je uloga supervizora prvenstveno zaštita stabilnosti bankarskog sektora i deponenata, ali se isto tako vodi računa i o potrebama u poslovanju banaka. Važno je Bazel III implementirati na način da se prilagodi tržištu Bosne i Hercegovine, te pratiti kakve efekte ima na bankarski sistem. Agencija, kao regulatorna institucija, spremna je prilagoditi se promjenama na bankarskom tržištu u BiH, a isto se očekuje i od banaka, zaključio je Mahmuzić.

Na konferenciji se razgovaralo i o trendovima upravljanja i prodaje nekvalitetnih plasmana (NPL), kao efikasne metode restrukturiranja banaka i drugih srodnih finansijskih institucija, te izazovima implementacije digitalnog bankarstva u BiH koje donosi mnoštvo noviteta i mogućnosti za unapređenje poslovanja.

Pozivu za učešće na konferenciju, osim Agencije za bankarstvo FBiH, odazvali su se članovi uprava brojnih banaka u BiH, te predstavnici MMF-a, Svjetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija.