FBA

Batagon factoring d.o.o. Sarajevo
Ured FBA za informisanje | 10.12.2019

Batagon factoring d.o.o. Sarajevo

Direktor: Đenan Bogdanić
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 296 600
Fax: +387 33 296 601
E-mail: info@batagon-factoring.ba
Web: http://www.batagon-factoring.ba