FBA

Bečka inicijativa dokazala je potrebu za dubljom finansijskom integracijom evropskih tržišta u nastajanju
Ured FBA za informisanje | 01.04.2019

EBRD

Osnivači i partneri inicijative okupili su se u Beču 27. i 28. marta sa ciljem razmatranja postignuća uspješnoga multinacionalnoga koordinacijskog modela koji je imao ključnu ulogu u očuvanju finansijske stabilnosti regiona. Konferenciji koja je ujedno imala i svečani povod desetogodišnjice Bečke inicijative prisustvovao je direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiHJasmin Mahmuzić.

Domaćin godišnjeg skupa, guverner austrijske centralne banke Ewald Nowotny, ovim povodom naglasio je da ovaj događaj nije samo prilika za slavlje. “Ovo je i podsticaj za nastavak dobrog rada. Bečka inicijativa će nastaviti čuvati finansijske stabilnost dajući značajan doprinos međunarodnim raspravama, podsticanje finansijske integracije i povećavati rast u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope”- rekao je Nowotny.

Sporazumom iz 2009. između nosioca politike i bankarske industrije osigurano je da inostrane banke zadrže svoje izloženosti i nastave finansirati svoje podružnice u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEE), što je pomoglo pri sprječavanju bankarskih kriza u periodu kada se ekonomija suočavala sa snažnim padom.

Opravdanost dublje finansijske integracije u evropskim zemljama s tržištima u nastajanju i nadalje je snažna u trenutku kada Bečka inicijativa obilježava desetogodišnjicu svog rada kao jedinstvenoga javno-privatnog foruma koji je regiji pomogao u prebrođivanju najgore faze globalne gospodarske krize.

Bečka inicijativa okuplja vodeće međunarodne finansijske institucije (MMF, EBRD, EIB, Grupacija Svjetske banke), evropske institucije (Evropska komisija, ESB kao posmatrač), centralne banke matičnih zemalja i zemalja domaćina, regulatorna i fiskalna tijela, kao i najveće bankarske grupacije EU-a koje su aktivne u evropskim zemljama s tržištima u nastajanju.

Visoki forum osvrnuo se na utjecaj borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma na bankarstvo u centralnoj, istočni i jugoistočnoj Evropi. Svjetska banka i MMF izložili su razvoj regulatornih i nadzornih pristupa, te važnost učinkovitosti. Dostupnost održivog finansiranja u regiji bila je u središtu pozornosti tijekom rasprave sudionika o zaključcima Mreže središnjih banaka za ozelenjavanje finansijskih sistema.

Bečka inicijativa će nastavit koordinaciju između nosioca politike i bankara radi suočavanja s postojećim i budućim izazovima, što uključuje rješavanje loših dugova, regulatornu reformu, produbljivanje finansijske integracije, dostupnost sredstava za inovacije i mobilizaciju doprinosa privatnog sektora klimatskim i energetskim ciljevima.