FBA

Bosna Bank International d.d. Sarajevo
Ured FBA za informisanje | 28.05.2020

Bosna Bank International d.d. Sarajevo
Predsjednik Uprave: Amer Bukvić
Adresa: Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 275 100
Fax: +387 33 203 122
E-mail: info@bbi.ba
Web: http://www.bbi.ba