FBA

Direktor Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Allan Reed u posjeti Agenciji za bankarstvo FBiH
Ured FBA za informisanje | 21.10.2009

Preuzmite dokument u PDF formatu