FBA

Direktor FBA učestvovao u raspravi o BiH u Kongresu SAD-a
Ured FBA za informisanje | 16.11.2018

Panel posvećen BiH

U organizaciji “Transatlantske mreža lidera”, 13.11.2018.godine, u prostorijama američkog kongresa, održana je konferencija pod nazivom “Izbori od značaja na zapadnom Balkanu i na Bliskom istoku”. 

U panelu posvećenom BiH “Šta je dalje za BiH: Da li je reformska agenda još živa?” govorili su Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) i Dalibor Miloš, predsjedavajući nadzornog odbora Aluminijuma, uz Erica Carlsona, višeg savjetnika za reforme u BiH pri State Departmentu te Gretchen Birkle, zamjenica pomoćnika administratora USAID-a za regiju Evrope i Euroazije. 

- Trenutno stanje otkriva sve neefikasnosti i upućuje na potrebu dinamičnijeg djelovanja i uspostavljanja novih ciljeva koji se moraju sprovesti u kraćem roku, najduže u periodu do četiri godine. Nemamo vremena za gubljenje i potrebni su novi dokumenti ili agende koje će služiti novim vladama, odmah kada budu formirane. Možemo to zvati „reformskom agendom II“ ili dati drugi naziv. Moramo se dotaći pitanja bržeg ekonomskog rasta, zaposlenosti mladih, kao i sistemskog djelovanja protiv korupcije, rekao je Jasmin Mahmuzić, direktor FBA i dodao da u posljednje dvije godine imamo usporenost reformskih procesa ili potpuni zastoj.

Tokom svog izlaganja, direktor FBA Mahmuzić je govorio o uspješnim modelima koji se mogu primijeniti u različitim oblastima.

- Promjene koje smo imali u domenu bankarske regulative rezultirale su novim profilom bankarskog sistema. Danas možemo tvrditi da je naš bankarski sistem usklađen sa relevantnim bazelskim principima, primjereno profilu i potrebama sistema. Uz pomoć naših partnera, a naročito USAID-a, MMF-a i Svjetske banke, razvili smo kapacitete i okvir za daljnju podršku razvoju bankarskog sistema i održavanje stabilnosti. Također, razvijamo i okvir kriznog djelovanja za pojedinačne institucije i sistem u cjelini, rekao je on.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom američkog senatora Roy Blunta.