FBA

Drugi poziv povjeriocima za prijavu potraživanja od Postbanke BH Poštanske banke Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u likvidaciji
Ured FBA za informisanje | 25.07.2013

Preuzmite dokument u PDF formatu