FBA

Finansijska edukacija mladih kroz predavanja u školama i na fakultetima
Ured FBA za informisanje | 02.04.2019

Ured Ombudsmena za bankarski sistem u sastavu Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) u okviru svojih aktivnosti u periodu od 25.03. – 29.03.2019. godine uz podršku projekta „Mikrofinansije u BiH“ kojeg provodi IFC, članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Ambasade Švicarske u BiH doprinijela je obilježavanju Evropske sedmice novca.

Nastavljajući svoju finansijsko-edukativnu praksu, Ombudsmenka za bankarski sistemLejla Smajović, organizovala je seriju predavanja za srednjoškolce Treće gimnazije iz Sarajeva i Srednje škole "Ivan Goran Kovačić" iz Kiseljaka te studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U cilju podizanja znanja finansijske pismenosti mladih predavanja su bila fokusirana na ključne pojmove s područja finansija te praktičnog znanja pružanja informacija potrebne za kvalitetno samostalno upravljanje ličnim finansijama. 

„Radimo na promociji primjenjivog finansijskog znanja te u okviru edukacije i upoznajemo mlade ljude sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga u Federaciji BiH i kako on funkcioniše u praksi“ pojašnjava ombudsmenka Lejla Smajović. „Kroz dosadašnju praksu u radu Ombudsmena za bankarski sistem u sastavu FBA edukacijom mladih ljudi pojašnjavam mehanizme zaštite prava korisnika te ukazujem na specifičnosti karakteristika pojedinih finansijskih proizvoda i usluga, te će stečena znanja uveliko doprinijeti razvoju njihovih budućih finansijskih odluka“ istakla je nakon ovog ciklusa predavanja.

Helena Gajić, studentica druge godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, nakon predavanja istakla je značaj finansijske edukacije te vrijednost stečenog znanja sa određenim zakonima, pravima i propisima u oblastima bankarstva. „Za većinu toga nisam ni znala. Pri nekom narednom zaduživanju iskoristiću sve povlastice koje kao klijent imam. Ako budem jednog dana sa druge strane, davalac usluga, paziću šta radim i potrudiću se da svoje klijente učinim što zadovoljnijim“ - zaključila je.

Finansijska edukacija mladih, nastavlja se i tokom narednih mjeseci u školima i fakultetima širom Federacije Bosne i Hercegovine.