FBA

Instrukcija u vezi formiranja regulatornih rezervi za kreditne gubitke i ispravke vrijednosti bilansne aktive i rezerviranja za gubitke po vanbilansnim stavkama primjenom MRS/MSFI i izvještavanje
Ured FBA za informisanje | 10.07.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu