FBA

Ispravka Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka
("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj: 33/12 )
Ured FBA za informisanje | 11.06.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu