FBA

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši stručni saradnik u Timu za infrastrukturu i administraciju u Odjelu za IKT administraciju i podršku Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije
Ured FBA za informisanje | 16.03.2022

 

Preuzmite dokument u PDF formatu