FBA

Javni poziv Postbank BH Poštanske banke BiH d.d. za dokapitalizaciju, za pripajanje ili spajanje, te prodaju imovine uz otkup obaveza
Ured FBA za informisanje | 21.08.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu