FBA

Javni poziv UNA banke d.d. Bihać za dokapitalizaciju ili pripajanje ili prodaju imovine banke
Ured FBA za informisanje | 01.12.2009

Preuzmite dokument u PDF formatu