FBA

Kako biti odgovoran korisnik finansijskih usluga?
Ured FBA za informisanje | 05.12.2018

Nahla

Predstavnica Institucije Ombudsmena za bankarski sistem FBiHLejla Smajović u utorak, 4. decembra 2018.godine u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje "Nahla" održala je besplatnu radionicu pod nazivom "Prava i obaveze finansijskih institucija prema klijentima".

Radionica je rezultat saradnje sa institucijom Ombudsmena za bankarski sistem u Federaciji BiH i projekta „Mikrofinansije u BiH“ kojeg provodi International Finance Corporation (IFC), članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Ambasade Švicarske u BiH. Namijenjena je svima koji se žele blagovremeno educirati o osnovama rada finansijskih institucija, njihovim obavezama prema klijentima, pojedinim rizicima u korištenju finansijskih usluga i obavezama u obezbjeđivanju zaštite prava korisnika.

Predavač na radionici bila je Lejla Smajović, ombudsmenka za bankarski sistem Federacije BiH pri Agenciji za bankarstvo FBiH, diplomirana pravnica sa višegodišnjim iskustvom u finansijskom sektoru. Kroz zanimljivu interakciju sa prisutnima, govorila je o primjerima iz prakse sa kojima se susreće kroz posao ombudsmenke te precizirala neka prava i obaveze koja proizilaze iz korištenja finansijskih proizvoda i usluga kod fizičkih lica.

„Želja mi je, kroz ove radionice, prisutne što bliže upoznati sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga u Federaciji BiH i kako on funkcionira u praksi. Bila je ovo prilika da pojasnim odredbe koje se odnose na mogućnost raskida ugovora, mehanizme zaštite prava i preporučim na šta treba obratiti pažnju prilikom zaključenja pojedinih ugovora uvažavajući karakteristike pojedinih proizvoda i usluga, te kako odabir može uticati i na cijenu koštanja proizvoda ili usluge“ pojasnila je Smajović.

Na radionici su podijeljeni i printani materijali koji daju jasne smjernice na koji način možete postati odgovoran korisnik finansijskih usluga. Slične radionice planirane su u narednom periodu i u drugim gradovima Federacije BiH.