FBA
Kako uložiti prigovor? | 16.10.2020

Kako uložiti prigovor?

Postupak pred Ombudsmenom korisnik ili jemac pokreće dostavljanjem prigovora (zahtjeva) u pisanoj formi , nakon što iskoristi sve pravne mogućnosti zaštite u postupku pred finansijskom institucijom (interni postupak), a ukoliko smatra da se finansijska institucija ne pridržava ugovora, zakona ili nekog drugog propisa. Uz prigovor (zahtjev) korisnik/žirant dostavlja dokumentaciju i dokaze kojima potvrđuje navode iz podneska.

Prigovor (zahtjev) možete uputiti na adresu:

Agencija za bankarstvo Federacije BiH
Zmaja od Bosne 47b
71 000 Sarajevo

Elektronskim putem na e-mail adresu: ombudsmen@fba.ba
Kontakt telefon: 033/569-787