FBA

Memorandum o razumijevanju između Hrvatske narodne banke (HNB) i institucija nadležnih za nadzor nad poslovanjem banaka u Bosni i Hercegovini
Ured FBA za informisanje | 30.09.2020

Dana 29.09.2020.godine, zaključen je novi Memorandum o razumijevanju između Hrvatske narodne banke (HNB) i institucija nadležnih za nadzor nad poslovanjem banaka u Bosni i Hercegovini, Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH). Ulaskom Hrvatske u evropski tečajni mehanizam (ERM II) i uspostavom bliske saradnje između Evropske centralne banke (ECB) i HNB-a, te pristupom Hrvatske bankarskoj uniji i Jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM) od 1. oktobra 2020. godine, ukazala se potreba za ažuriranjem i nadogradnjom postojećeg MoU-a iz 2003.godine između nadležnih institucija u skladu sa novim standardima European Banking Authority (EBA). Novim Memorandumom je unaprijeđena supervizorska saradnja ključna za očuvanje integriteta, stabilnosti i efikasnosti nadzora nad subjektima i finansijskim sistemom. Također, osigurana je blagovremena razmjena supervizorskih informacija za obavljanje odgovarajućih nadzornih ovlasti nadležnih institucija nad subjektima pod nadzorom nadležnih institucija BiH s jedne strane i HNB-a s druge strane o važnim pitanjima iz oblasti nadzora.