FBA
Metodologija Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za određivanje minimalnog zahtjeva za kapitalom i prihvatljivim obavezama banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/22) | 07.04.2022

Metodologija Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za određivanje minimalnog zahtjeva za kapitalom i prihvatljivim obavezama banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/22)

 

Preuzmite dokument u PDF formatu