FBA

Mikrokreditnoj fondaciji Kartagina Sarajevo oduzeta dozvola za obavljanje poslova davanja kredita
Ured FBA za informisanje | 01.07.2011

 Preuzmite dokument u PDF formatu