FBA

Mikrokreditnoj fondaciji „PRIZMA“ Sarajevo oduzeta dozvola za obavljanje poslova davanja mikrokredita
Ured FBA za informisanje | 16.10.2014

Preuzmite dokument u PDF formatu