FBA

Nacrt smjernica za izvještavanje Agencije za bankarstvo Federacije BiH o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a u banci
Ured FBA za informisanje | 28.11.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu