FBA
Njemačka savezna banka i Evropska komisija pokrenuli program koji finansira EU za zemlje Zapadnog Balkana koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU | 04.04.2019

Njemačka savezna banka i Evropska komisija pokrenuli program koji finansira EU za zemlje Zapadnog Balkana koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU

Deutsche Bundesbank

Njemačka savezna banka (Deutsche Bundesbank), zajedno sa 17 nacionalnih centralnih banaka iz Evropskog sistema centralnih banaka i Evropskom centralnom bankom (ECB), danas je pokrenula program koji finansira EU, a u korist Banke Albanije, Centralne banke Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralne banke Republike Kosovo, Centralne banke Crne Gore, Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije i Narodne banke Srbije. Cilj programa je da se dodatno ojačaju institucionalni kapaciteti institucija krajnjih korisnika, prvenstveno kroz jačanje njihovih analitičkih i alata za kreiranje politika, te kroz prenos najboljih međunarodnih i evropskih standarda u nacionalne prakse. Za ovaj program Evropska unija je iz svog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) izdvojila 2 miliona EUR.

Povodom prvog sastanka Upravnog odbora Programa, koji je održan danas u Narodnoj banci Austrije, Voditelj Programa ispred Njemačke savezne banke, gosp. Martin Dinkelborg je istakao: “Sa ovom zajedničkom inicijativom, zajednica centralnih banaka u EU je spremna podržati naše kolege na Zapadnom Balkanu u njihovim nastojanjima da uvedu najviše standarde, za dobrobit njihovih zemalja i stanovnika.” Gđica. Doris Ritzberger-Grünwald, direktorica Odjela za ekonomsku analizu i istraživanje, Narodne banke Austrije, istakla je važnost regionalnog programa za nastavak prosperitetnog ekonomskog razvoja regije. Osim toga, pozdravila je zajednički pristup nacionalnih centralnih banaka i ECB koji će dati svoj doprinos programu. Gosp. Andreas Papadopoulos, savjetnik za ekonomska pitanja u Generalnoj Direkciji Evropske Komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, rekao je: “Program ima za cilj poboljšanje ekonomskog upravljanja na Zapadnom Balkanu, i u dugoročnoj perspektivi pružanje podrške ovim institucijama ka konačnom članstvu u EU, u ovom slučaju članstvo u ESCB.”

U naredna 24 mjeseca, Njemačka savezna banka će zajedno sa 17 nacionalnih centralnih banaka koje su sudionice u programu i uz doprinos ECB, organizirati intenzivni regionalni program obuka, koji će biti fokusiran na ključna pitanja koja se tiču centralnih banaka i supervizije, a isti će se sastojati od 20 obuka sa ukupnim kapacitetom do 360 mjesta za učesnike. Obuka će se posebno usmjeriti na oblasti bankarske supervizije, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika finansijskih usluga i finansijske uključenosti, oporavka i sanacije, monetarne politike, platnih sistema, statistike, usklađenosti i EU integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije, a predavači će biti stručnjaci iz navedenih oblasti u nacionalnim centralnim bankama ESCB i ECB. Osim toga, biće organizirane i dvije radionice za vođenje politika, za one koji donose odluke po pitanju sanacije loših kredita i upravljanja. I na kraju, ali ništa manje važno, osim regionalnih obuka, kroz program će se finansirati i provedba bilateralnih mjera koje će se utvrditi na sastancima Upravnog odbora Programa.

Program provodi Njemačka savezna banka u partnerstvu sa Nacionalnom bankom Belgije, Nacionalnom bankom Bugarske, Češkom narodnom bankom, Bankom Grčke, Bankom Španije, Bankom Francuske, Hrvatskom narodnom bankom, Bankom Italije, Bankom Litvanije, Mađarskom narodnom bankom, Bankom Holandije, Narodnom bankom Austrije, Narodnom bankom Poljske, Bankom Portugala, Nacionalnom bankom Rumunije, Bankom Slovenije i Narodnom bankom Slovačke. Evropska centralna banka će dati doprinos u implementaciji projekta.