FBA

Obavijest
Ured FBA za informisanje | 07.03.2023

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je dana 06.03.2023. godine donijela Rješenje o razrješenju dosadašnjeg likvidatora Josipa Prskala i imenovanju Edisa Kusturice kao novog likvidatora Hercegovačke banke d.d. Mostar u likvidaciji, a u skladu sa članom 221. stav (3) Zakona o bankama (“Službene novine Federacije BiH”, 27/17).

 

Rješenje o razrješenju dosadašnjeg likvidatora Josipa Prskala i imenovanju Edisa Kusturice kao novog likvidatora Hercegovačke banke d.d. Mostar u likvidaciji