FBA

Obavijest o formiranju supervizorskih očekivanja u vezi sa postupanjem banaka u 2024. godini
Ured FBA za informisanje | 07.02.2024

Agencija za bankarstvo FBiH (u daljnjem tekstu: Agencija) obavještava javnost i građane o formiranju supervizorskih očekivanja u vezi sa postupanjem banaka u 2024. godini. Agencija analizira rizike i postavlja prioritete u superviziji kako bi na istima zasnovala supervizorske aktivnosti u kratkom i srednjem roku. Prioriteti predstavljaju smjernice za supervizorske timove i promovišu efektivnost i konzistentnost procesa supervizorskog planiranja i dijaloga sa bankama. Supervizorska očekivanja su formirana kako bi se podržala implementacija mjera koje Agencija donosi, te uputila inicijativa bankama, kao društveno odgovornim kompanijama, za djelovanje u cilju promovisanja aktivnih, društveno odgovornih i poticajnih politika koje će doprinijeti razvoju ekonomije, stabilnosti bankarskog sektora i tržišta kao cjeline. Više detalja se može naći u dokumentu "Supervizorska očekivanja za 2024." koji je objavljen na internet stranici Agencije.