FBA

Obavijest o imenovanju Dane Rotima kao novog likvidatora Gospodarske banke d.d. Mostar u likvidaciji
Ured FBA za informisanje | 23.04.2021

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je dana 21.04.2021. godine, zbog smrti Kazazić Senada kojem je prestala dužnost likvidatora Gospodarske banke d.d. Mostar u likvidaciji, donijela Rješenje o imenovanju Dane Rotima kao novog likvidatora Gospodarske banke d.d. Mostar u likvidaciji, a u skladu sa članom 221. stav (3) Zakona o bankama (“Službene novine Federacije BiH”, 27/17).

 

Rješenje