FBA

Obavijest o nastavku primjene privremenih mjera i mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorij i ostale privremene mjere -"COVID-19"
Ured FBA za informisanje | 12.03.2021

Na osnovu informacija koje upućuju na nastavak otežanih uslova poslovanja, moguća ograničenja u odvijanju poslovnih aktivnosti, naročito zbog utjecaja „trećeg vala“ pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku: FBA) objavljuje odluke o izmjenama odluka o privremenim mjerama koje subjekti bankarskog sistema (banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva) primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“.  Odlukama FBA iz augusta 2020. godine utvrđen je rok za podnošenje zahtjeva za nekom od posebnih mjera, zaključno sa 31.12.2020. godine. Uvažavajući trenutne okolnosti, procjenu mogućih mjera i ograničenja koja će dodatno otežati oporavak poslovnih aktivnosti, FBA smatra da je neophodno omogućiti podnošenje zahtjeva za moratorij i druge posebne mjere u skladu sa rokovima koji se utvrđuju odlukama. Građani i privredni subjekti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorij koji može trajati do 30.6.2021. godine i ostale posebne mjere koje mogu trajati do 31.12.2021. godine. Nove odluke FBA nemaju efekte na klijente i ugovorene mjere podrške koje imaju istek nakon navedenih rokova, u skladu sa odlukama iz augusta 2020. godine. Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“. Nove odluke su objavljene u rubrici Podzakonski akti.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH