FBA
Obavijest o objavi preliminarnih podataka o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem na dan 30.09.2020. godine | 12.11.2020

Obavijest o objavi preliminarnih podataka o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem na dan 30.09.2020. godine

U okviru rubrike   "                  Publikacije" objavljeni su preliminarni podaci o poslovanju subjekata bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 30.09.2020. godine. Preliminarni podaci su dostupni s ciljem pravovremene informisanosti javnosti, medija i drugih korisnika o osnovnim pokazateljima poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH. Konačni podaci objavit će se u rubrici „Publikacije“ u okviru Informacije o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH na kvartalnom novu, sa stanjem na izvještajni datum.

 

Agencija za bankarstvo Federacije BiH