FBA

Obavijest o objavi- Supervizorski odgovor i očekivanja u vezi sa postupanjem banaka u periodu pandemije COVID-19
Ured FBA za informisanje | 14.12.2020

Obavijest o objavi- Supervizorski odgovor i očekivanja u vezi sa postupanjem banaka u periodu pandemije COVID-19

Agencija za bankarstvo FBiH (u daljnjem tekstu: Agencija) obavještava javnost i građane o formiranju supervizorskih očekivanja u vezi sa postupanjem banaka u periodu trajanja pandemije COVID-19 (u daljnjem tekstu: pandemija). Supervizorska očekivanja su formirana kako bi se podržala implementacija mjera koje je Agencija donijela u prethodnom periodu, a čiji je cilj ublažavanje i oporavak od negativnih ekonomskih efekata pandemije, te uputila inicijativa bankama, kao društveno odgovornim kompanijama, za djelovanje u cilju promovisanja aktivnih, društveno odgovornih i poticajnih politika koje će doprinijeti oporavku ekonomije, stabilnosti bankarskog sektora i tržišta kao cjeline. Više detalja se može naći u dokumentu ,"Supervizorski odgovor i očekivanja u vezi sa postupanjem banaka u periodu pandemije COVID-19" koji je objavljen na internet stranici Agencije.

 

Agencija za bankarstvo F BiH