FBA

Obavijest o održanoj prezentaciji nacrta Odluke o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene likvidnosti u banci, sa pratećim Smjernicama, Izvještajem o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a i Uputom za popunu istog
Ured FBA za informisanje | 10.12.2018

ILAAP

U okviru regulatornih aktivnosti FBA izvršena je dopuna važećih regulatornih zahtjeva u pogledu internog procesu procjene adekvatnosti likvidnosti banke (u daljnjem tekstu: ILAAP) i informisanja, odnosno izvještavanja Agencije o ILAAP-u za potrebe provođenja procesa supervizorskog pregleda i procjene (SREP-a).

Tim povodom, u petak, 07.12.2018. godine u prostorijama Unitic centra u Sarajevu predstavnici FBA izvršili su prezentaciju nacrta Odluke o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene likvidnosti u banci, sa pratećim Smjernicama, Izvještajem o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a i Uputom za popunu istog, te aktivno učestvovali u diskusiji sa predstavnicima bankarskog sektora i Udruženja banaka BiH.

Organizator prezentacije bilo je Udruženje banaka BiH, a prezentaciji je prisustvovalo ukupno 38 učesnika, predstavnika banaka iz FBiH i RS-a. Prisutni predstavnici banaka su izrazili zadovoljstvo upriličenom prezentacijom i načinom izlaganja, kao i prilikom za aktivni i konstruktivni stručni dijalog, nakon kojeg će uslijediti pismeno očitovanje Udruženja banaka BiH, sa pitanjima od zajedničkog interesa za bankarski sektor.

FBA će, u skladu sa uobičajenom procedurom, razmotriti dostavljeno očitovanje bankarskog sektora putem UBBiH i po potrebi izvršiti usklađivanja, te nakon okončanja javne rasprave uputiti prijedloge predmetnih podzakonskih akata u proceduru usvajanja i službenog objavljivanja.