FBA
NOVOSTI | 15.12.2020

Obavijest o oduzimanju dozvole poslova lizinga društvu Vantage Business Leasing d.o.o. Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je dana 07.12.2020. godine donijela Rješenje o oduzimanju dozvole poslova lizinga društvu Vantage Business Leasing d.o.o. Sarajevo

 

Rješenje o oduzimanju dozvole