FBA

Obavijest o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova davanja mikrokredita Mikrokreditnoj fondaciji "MELAHA" Sarajevo
Ured FBA za informisanje | 31.10.2023

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je dana 31.10.2023. godine donijela Rješenje broj: 04-1-3-4355/23 o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova davanja mikrokredita Mikrokreditnoj fondaciji "MELAHA" Sarajevo.

Rješenje