FBA

Obavijest o rezultatima obavljene preliminarne Studije kvantitativnog uticaja – QIS-a
Ured FBA za informisanje | 14.10.2013

U okviru aktivnosti na uvođenju Međunarodnog sporazuma za mjerenje kapitala i standardima kapitala, Agencija je u proteklom periodu, uz veliku tehničku pomoć USAID PARE Projekta, u saradnji sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske, kao i Udruženjem banaka BiH, bila angažirana oko pripreme, provođenja i realizacije preliminarne Studije kvantitativnog uticaja primjene standardiziranog pristupa za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik – QIS.

Cilj provođenja preliminarnog QIS-a bio je dobivanje projicirane stope adekvatnosti kapitala na nivou bankarskog sistema FBiH, odnosno efekata primjenom standardiziranog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik, primjenom tehnika ublažavanja kreditnog rizika – CRM.

Rezultati preliminarnog QIS-a pokazuju, između ostalog i, kako banke planiraju, na koji način se pripremaju i koliko su spremne za implementaciju Bazela II/CRD Direktive, te koje potencijalne poteškoće su identificirale u procesu pripreme i implementacije.

Rezultati obavljenog QIS-a za bankarski sistem FBiH se nalaze u rubrici „Publikacije - Banke“ pod nazivom dokumenta: „Preliminarna studija kvantitativnog uticaja primjene standardiziranog pristupa za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik u Federaciji BiH – QIS".