FBA

Obavijest o ukidanju dozvole za obavljanje bankarskih poslova ASA BANCI NAŠA I SNAŽNA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
Ured FBA za informisanje | 30.11.2022

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Rješenje broj 04-1-3-4708-7/22 od 29.11.2022. godine o ukidanju dozvole za obavljanje bankarskih poslova ASA BANCI NAŠA I SNAŽNA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO broj: 01-265/00 od 24.03.2000. godine, s danom 01.12.2022. godine, a zbog statusne promjene pripajanja ASA BANCI DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO.

Rješenje