FBA
Obavijest o usvajanju Uputstva za dostavu podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i Uputstva za dostavu podataka o međubankarskim naknadama za transakcije platnim karticama, sa pripadajućim izvještajnim obrascima | 10.05.2021

Obavijest o usvajanju Uputstva za dostavu podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i Uputstva za dostavu podataka o međubankarskim naknadama za transakcije platnim karticama, sa pripadajućim izvještajnim obrascima

U okviru regulatornih aktivnosti Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), je donijela Uputstva za dostavu podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i Uputstva za dostavu podataka o međubankarskim naknadama za transakcije platnim karticama, sa pripadajućim izvještajnim obrascima. Navedena uputstva su objavljena na službenoj web stranici Agencije, u okviru rubrike "Novi regulatorni okvir

Agencija za bankarstvo Federacije BiH