FBA
Obavijest o usvajanju Uputstva za primjenu posebnih standarda u upravljanju pojedinačnim rizicima u banci | 16.06.2021

Obavijest o usvajanju Uputstva za primjenu posebnih standarda u upravljanju pojedinačnim rizicima u banci

U okviru regulatornih aktivnosti Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), je donijela Uputstvo za primjenu posebnih standarda u upravljanju pojedinačnim rizicima u banci. Navedeno Uputstvo je objavljeno na službenoj web stranici Agencije, u okviru rubrike "Novi regulatorni okvir

Agencija za bankarstvo Federacije BiH