FBA

Obavještenje o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Gospodarskom bankom d.d. Mostar u likvidaciji
Ured FBA za informisanje | 27.09.2022

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog likvidatora Gospodarske banke d.d. Mostar u likvidaciji, donijela je Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Gospodarskom bankom d.d. Mostar u likvidaciji. Razmatrajući prijedlog likvidatora utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za pokretanje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka definisani odredbama Zakona o bankama Federacije BiH i Zakona o stečaju Federacije BiH. Uvažavajući činjenicu da je Banci prilikom pokretanja likvidacionog postupka oduzeta dozvola za rad, odredba člana 232 stav (2) Zakona o bankama, koji predviđa obavezu Agencije da uz Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka navede posljedice iz člana 231. Zakona o bankama, utvrđeno je da isto nije primjenjivo u konkretnom slučaju, imajući u vidu da su navedene posljedice već nastupile otvaranjem likvidacionog postupka i oduzimanjem dozvole za rad.

 

Odluka o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Gospodarskom bankom d.d. Mostar u likvidaciji