FBA

Očekivanja Agencije za Bankarstvo FBiH vezana uz obavljanje revizije informacinog sistema u bankama od strane eksternog revizora
Ured FBA za informisanje | 19.07.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu