FBA
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača | 31.03.2022

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača

 

Preuzmite dokument u PDF formatu