FBA
Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude izboru najuspješnijeg ponuđača (Lot 2) | 17.05.2023

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude izboru najuspješnijeg ponuđača (Lot 2)

 

Preuzmite dokument u PDF formatu