FBA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lot 1 i poništenju postupka - Lot 2 u postupku javne nabavke usluga | 07.08.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lot 1 i poništenju postupka - Lot 2 u postupku javne nabavke usluga

 

Preuzmite dokument u PDF formatu